– Dette er et stort sprang. Nå erstatter vi 70 til 80 leverandører med TESS, sa innkjøper Knut Nistov da samarbeidspartene TESS Vest og Boliden Odda åpnet Partnershop på innsiden av den tradisjonsrike prosessbedriften.

Skrevet .

Bak det store spranget ligger erkjennelsen av at den tidligere innkjøpsordningen var unødvendig kostbar. Drift- og vedlikeholdsprodukter (MRO) ble anskaffet av nesten alle medarbeidere i industribedriften,skriver «Logistikk & Ledelse»

Flertallet hadde mandat til å gjøre nødvendige innkjøp, og det ble brukt tid på å handle smått og stort i det Nistov betegner «i øst og vest». Dette resulterte i mye tidsbruk på anskaffelser og svært høye transaksjonskostnader sett i forhold til varenes innkjøpsverdi.

For to år siden ble det tidligere regimet strammet inn. De som gjorde innkjøp av småvarer måtte forholde seg til en beløpsgrense.

Omtrent samtidig uttrykte ledelsen et klart ønske om at anskaffelser av drift- og vedlikeholdsprodukter burde kunne gjøres enklere og følgelig billigere.

– Heretter skal vi motta tolv fakturaer per år. Vi skaffer oss god kontroll og full oversikt over hva vi har kjøpt.

Hele konseptet vil bety mye for økonomien i bedriften. Avtalen garanterer at Boliden Odda skal spare 25 prosent sammenliknet med dagens innkjøp, forteller Niskov.

Les mer her:

http://www.logistikk-ledelse.no/2013/ma/ma0703.htm