Bilde er hentet fra benjastigfagerland.com

I sin nye bok SHEconomy gir HR-dagen aktuelle Benja Stig Fagerland og medforfatter Ingvill Bryn Rambøll en forklaring på hvorfor kvinner sitter med nøkkelen til lønnsomhet også i fremtidens økonomi.

Skrevet .

«Kvinnene er viktigere for norsk økonomi enn oljen», sa tidligere statsminister Jens Stoltenberg i sine 8. mars-taler.

Forklaringen som ligger bak, er at dersom norske kvinners yrkesdeltakelse hadde vært like lav som gjennomsnittet i OECD, ville verdier tilsvarende hele oljeformuen ha gått tapt. Vi mener kvinner sitter med nøkkelen til lønnsomhet også i fremtidens økonomi: Kvinner står bak over sytti prosent av beslutningene i forbrukerøkonomien, men er likevel de minst fornøyde kundene.

De utgjør halvparten av talentmassen, men er fortsatt underrepresentert i mange bransjer. Toppledelsen i næringslivet i Norge består fortsatt av over åtti prosent menn! Noen velger å tolke det som at kvinner ikke vil eller kan lede. «Synd for kvinnene, som går glipp av spennende muligheter», sier de. Vi velger å snu på det og si «synd for næringslivet, som går glipp av spennende kvinner.» For det er jo næringslivet som taper på dette.

Hvis man bare tar i bruk halvparten av talentmassen når man rekrutterer, sier det seg selv at mange gode ledertalenter går tapt. Kvinner er kort sagt en underutnyttet ressurs, og de bedriftene som klarer å ta dette enorme potensialet i bruk kommer til å flytte markedsandeler og skape økt lønnsomhet……

Les hele debattinnlegget her

Program og påmelding til HR-dagen finner du her