Sentrumseksperten Odd Midtskog mener gårdeierne og kommunen må ta ansvar for sentrumsutviklingen.Lær av kjøpesentrene, er hans råd.

Skrevet .

– Sentrums problem er ikke at butikkene taper kampen om kundene, men at gårdeierne taper kampen om de gode leietakerne, .

Det sier trønderen Odd Midtskog. Han har vært sentral i sentrumsutvikling i Trondheim, og sentrumsprosjekter i andre norske byer. Før helgen var Midtskog i Haugesund og ga innspill til byråkrater, næringslivsledere og politikere på et seminar om den nye regionalplanen for Haugalandet.

Midtskog mener det blir feil å kritisere butikkdriverne for at de gjør for lite for å trekke kunder til sentrum. Han mener også at sentrumsforeningene gjør feil når de satser på kampanjer og sirkus for å trekke folk.

– Må forstå mekanismene

Midtskog viser til undersøkelser som sier at handel er den viktigste årsaken til at folk bruker sentrum. Men han mener det blir feil å kritisere kjøpesenterne for at de vinner kampen om kundene.

I stedet synes Midtskog at kommune og gårdeiere må se på årsakene til at så mange velger bort sentrum. De må forstå mekanismene som gjør at kjøpesentrene lykkes, og bruke de samme suksesskriteriene på sentrums egen måte.

Kommunens ansvar er å tilrettelegge for gode parkeringsløsninger, et godt kollektivtilbud og logistikk for varetransport etc.

Gårdeierne må gjøre det interessant for attraktive leietakere å etablere seg i sentrum.

– For å beholde handelen i sentrum, må den få mer konkurranse i sentrum, mener Midtskog.

Les mer her:

http://www.h-avis.no/nyheter/sentrum-ma-lere-av-sentrene-1.7631719