Westcon løfteteknikk leverer nok en gang rekordresultater. Adm. og økonomisjef  Jarle Sørhaug, ser frem til fortsettelsen i et spennende marked.

Skrevet .

 Bedriften holder til i topp moderne lokaler på Hasseløy. Til neste år fyller bedriften 20 år, og i den anledning har en flyttet årets julebord til nyåret, der bedriften feirer jubileet med en tur for alle ansatte til utlandet.

Westcon løfteteknikk leverer løfteutstyr til offshore og landbasert industri. I tillegg er en vesentlig del av omsetningen knyttet til sertifisering av løfteutstyr. «Vi er litt som Biltilsynet innen for vårt fagfelt» forklarer Sørhaug. Bedriften har med unntak av et par år hatt økning omsetning hvert år siden starten.

Selskapet er et datterselskap av Westcon Group i Ølen, og leverer også noen av sine produkter til moderbedriften.  Jarle Sørhaug presiserer at bedriften konkurrerer på lik linje som alle andre leverandører ved slike leveranser. Westcon løfteteknikk har i hovedsak sin aktivitet rettet mot offshoremarkedet, men de har også større landbaserte kunder som Aibel i Haugesund. For tre år siden etablerte bedriften en egen avdeling i Stavanger, og også denne avdelingen opplever en god utvikling.

I konkurranse med offshoremarkedet opplever Westcon løfteteknikk at det tidvis kan være en utfordring å rekruttere nok fagfolk, men bedriften har en stor andel ansatte som har vært ansatt i mange år. En del av bedriftens policy har vært å gi unge arbeidstakere muligheter i bedriften.