40 søkere kjempet om 140 millioner kroner i Enovas andre utlysingsrunde for landstrøm. Westcon Ølen fikk nest mest på Haugalandet

Skrevet .

Sju prosent av klimagassutslippene fra skip skjer mens skipene ligger til kai. Landstrøm er derfor et viktig tiltak for å redusere globale utslipp, men også lokal forurensning og støy.

Karmsund Havn fikk 10 millioner i støtte til landstrøm i forskjellige havner. https://nforeningen.no/far-stotte-til-landstrom/

I Westcons søknad ble det vektlagt fleksibilitet der selve omformeren leveres containerbasert. Det gjør at anlegget enkelt kan flyttes og brukes på de lokasjonene det til enhver tid er størst behov for landstrøm. Enova har gitt 7,7 millioner i støtte til prosjektet.

Tradisjonelt har vi hatt størst behov ved de tre riggkaiene i Ølen, og anleggene vil i hovedsak nyttes her. Det er søkt om støtte for bygging av to omformere med total kapasitet på 2000 kVA med tilhørende kabling, uttak og trafo.

Landstrømanlegget vil kunne levere 400/440/690 volt ved 50/60 Hertz og forsyne opptil tre rigger eller flere mindre skip, sier Kristian Matre, trainee i salg og markedsføring i Westcon Power & Automation (WPA).

Han har sammen med tilbudsansvarlig Stian Risdal utformet søknaden for Westcon.

Les mer:

http://medvind24.no/nyheter/7-7-enova-millioner-til-westcon