Wärtsilä mener gassmotorer kan være et alternativ til både kabler og turbiner ved elektrifisering av Utsirahøyden.

Skrevet .

Ifølge regjeringens planer skal de fire planlagte plattformene på Utsirahøyden forsynes med strøm fra land. Men debatten pågår fortsatt om framdrift og realiseringsmulighet for landstrøm.

Edvard Grieg, med Lundin som operatør, skal i drift i løpet av 2015 og vil lage strømmen om bord med gassturbiner.

Riktig nok skal plattformen være klargjort for å bytte til landstrøm etter hvert, men diskusjonen har ikke lagt seg om framdrift for kabel, tilgjengelig kapasitet i distribusjonsnett på land og om det virkelig er så stor miljø¬gevinst.

– Vi følte at debatten gikk i stå med bare to alternativer, strøm fra land eller gassturbiner. Vi har derfor sendt brev til Olje- og energidepartementet og foreslått gassmotorer som et tredje alternativ, sier sjef for forretningsutvikling Olje og gass i Wärtsilä, Lars Torstveit til Teknisk Ukeblad.

Foreløpig har departementet bare sendt et høflig svarbrev til Wärtsilä uten å antyde hvor realistisk de ser på det. I mellomtiden har Statoil, som leder prosjektgruppa som utreder og lager beslutningsgrunnlaget for kraft fra landløsning, bedt om utsatt frist.

Det betyr at landstrøm ikke vil være tilgjengelig for plattformene på Utsirahøyden før første Johan Sverdrup-plattform trenger elektrisk kraft. Ifølge gruppa vil installasjon til havs skje i 2017 med idriftsettelse i 2018.

Les hele saken på tu.no her: http://www.tu.no/industri/2013/01/11/vil-erstatte-turbiner-med-gassmotorer