NHO-sjef Kristin Skogen Lund er lei av at norske veier er et lappeteppe av siste-liten-tiltak, og veier som er for små i det asfalten er ferdiglagt.

Skrevet .

– Vi skal ikke lenger enn til Sverige for å se at når de bygger vei, ser de ikke på hva behovet er i dag. De ser på hva behovet vil være om 20 til 30 år, sier Skogen Lund.

Hun er nådesløs i sin kritikk av norsk veibygging.

– Det vi trenger er løsninger som ikke bare gir et lappeteppe av siste-liten-tiltak, og veier som er for små i det asfalten er ferdiglagt, sier hun til Dagens Næringsliv.

Skogen Lund mener problemet med dagens bosettings- og transportmønstre er at de ikke uten videre er tilpasset veksten regionene opplever. Tvert imot opplever områder med sterk befolkningsvekst press i både arbeidsmarked, boligmarked og infrastruktur, påpeker hun.

– Utfordringen er å fremme integrerte, helthetlige, effektive og fremtidsrettede løsninger. Utfordringen er å gjøre det i tide, sier NHO-sjefen.

– Uten slike løsninger oppstår voksesmerter i form av kø på veiene, inflasjon og boligprisvekst, med tilhørende rentevekst og tapt konkurransekraft. Derfor kan resultatet av regional vekst paradoksalt nok være velferdsreduserende kostnader for samfunnet, både i de aktuelle regionene og i resten av landet, sier Skogen Lund.

Les mer her:
http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article2661085.ece