Technip har blitt enige med Karmund Havnevesen om langtidsleie av ny industrihall på Killingøy. Den skal etter planen stå ferdig i februar 2014.

Skrevet .

Hallen vil være på ca 1070 m² og vil være av høy standard. I tillegg vil Technip ha behov for lagringsareal utendørs på basen.

Denne avtalen gjør det mulig for Technip å få samlet subsea-utstyr og verktøy slik at vi kan få til en optimal og kostnadseffektiv drift og vedlikehold av disse.

– I første omgang vil Technip benytte hallen til lagring og vedlikehold av et modulært hyperbart redningsmottak, modulhåndterings system for subsea utstyr, leggeutstyr for kabler og et mindre fartøy for luft dykking når utstyret ikke er i bruk. Etter hvert vil det være aktuelt og flytte annet utstyr til basen, sier administrerende direktør i Technip Odd Strømsnes i en pressemelding.

Havnedirektør Sigurd Eikje er svært fornøyd med å signere en langsiktig leieavtale med Technip  – som er verdensledende innen offshore/subseaoperasjoner. Avtalen er med på å understreke hvor sterkt og viktig subseamiljøet på Killingøy er. Med Technips etablering på Killingøy styrkes det allerede høyteknologiske miljøet ytterligere. Karmsund havnevesen har arbeidet i flere år med å få på plass avtalen, og starter umiddelbart arbeidet med prosjekteringen av en industrihall med kontorfasiliteter for utleie til Technip.

– Det er vel ingen avtaler Karmsund havnevesen har arbeidet med over så lang tid som denne, forteller Havnedirektør Sigurd Eikje. Derfor smaker det ekstra godt når man endelig kommer i mål. Denne avtalen signeres samtidig som Bystyret i Haugesund vedtok ny reguleringsplan for Killingøy/Rekavik. Denne etableringen viser at reguleringsendringen var riktig og viktig for subseamiljøet i regionen, avslutter Sigurd Eikje.