Lars Peder Solstad slipper Kjell Inge Røkkes Aker inn i Solstad Offshore. -En offensiv løsning, sier Solstad.

Skrevet .

Røkke betaler en halv milliard for 31 prosent eierandel i selskapet, skriver Haugesunds Avis.

Solstad Offshore ASA har sammen med Aker ASA og med støtte fra sine bankforbindelser og obligasjonseiere utarbeidet en finansieringsplan for å styrke økonomien i Solstad Offshore.

Finansieringsplanen skal gjøre Solstad i stand til å kunne stå imot et problematisk marked og posisjonere selskapet for å ta del i konsolideringen av det fragmenterte offshore service markedet, melder Solstad tirsdag morgen.

Aker og Røkke går inn med 250 millioner kroner gjennom en rettet emisjon. I tillegg skal Aker gi et lån på 250 millioner kroner. Lånet kan omgjøres til nye aksjer i Solstad.

De som allerede har aksjer i Solstad vil bli invitert til å spytte inn 75 millioner kroner i selskapet i en senere emisjon. Solstad familien vil da sitte igjen med om lag 32,4 prosent av aksjene i selskapet.

 

Les mer her:

http://www.h-avis.no/sjofart/solstad/aker/rokke-gar-inn-i-solstad/s/5-62-270441