Fra venstre, foran undervisningslokalene i Telenor-bygget: Prosjektkoordinator Tiina Vormestrand, inspektør Terje Fjell og daglig leder Tor Arne Egeland.

LEVEL Personal har overtatt fagskolen Næringsakademiet i Haugesund, og endret navnet til LEVEL Utdanning.

Skrevet .

Undervisningslokalene, som pusses opp i disse dager, har inngang på nordsiden av det gamle Telenor-bygget, hvor administrasjonen også deler kontor med eierselskapet, i andre etasje. LEVEL Personal er en del av LEVEL Group, der Trygve Seglem og Helge Stava er hovedaksjonærer.

Ambisjonen er å etablere en oppdatert fagskole som lytter til næringslivets behov og gir studentene de beste mulighetene for en givende yrkeskarriere. I tillegg planlegges det ulike kurs for både bedrifter, det offentlige og private.

LEVEL Utdanning ansatte nylig Tiina Vormestrand som prosjektkoordinator. Vormestrand kommer fra en jobb som kontorsjef i Bouvet Haugesund og er blant annet engasjert i Haugesundkonferansen. Tor Arne Egeland fungerer som daglig leder, og Terje Fjell  trer inn i en ny rolle som studieinspektør.

– Vi er stolte av å bidra til et bredere utdanningstilbud i regionen. Hos oss vil alltid studenten stå i sentrum, men det er viktig å lytte til næringslivet for å kunne gi relevant undervisning. Samtidig håper vi å få en synergieffekt av at vi også driver et rekrutterings- og bemanningsselskap, sier daglig leder Tor Arne Egeland.

– Dette blir en ny utfordring, og jeg gleder meg til å komme i gang. Fagskolen har etter hvert lange tradisjoner, og det er mye kompetanse å bygge videre på. Men vi må også modernisere alt fra drift og lokaler, til studieplan og kurstilbud, hvis vi skal være attraktive for dagens studenter. Fagskole er et veldig bra alternativ for de som ønsker en intensiv og praktisk rettet utdanning, sier prosjektkoordinator Tiina Vormestrand.