-Det er ikke bare snakk om å holde seg til loven. Du må gå lenger, sier filosof Einar Øverenget. 12. mai kommer han til HR-Dagen.

-DNB har gitt meg en lissepasning til foredraget om etikk på HR-Dagen, sier filosof Einar Øverenget.

Skrevet .

Han følger debatten om den norske storbankens kamp for sitt gode navn og rykte med stor interesse. Og han mener DNB-saken er et godt eksempel på det hårfine skillet mellom juss og etikk.

– Det er ikke sikkert DNB har gjort noe ulovlig, men det de kan ha gjort er å legge til rette for noe som kan brukes til å gjøre noe som er ulovlig. Det er ikke bare snakk om å holde seg til loven. Du må gå lenger, sier Øverenget.

Han mener bankens håndtering av denne saken vitner om «etisk blindhet».

–          Det er ingen som stiller de kritiske spørsmålene. Refleksjonsevnen synes å ha vært fraværende, sier Øverenget.

Han mener også det er etisk problematisk for en storbank å bli forbundet med handlinger som kan ha med skatteunndragelse å gjøre.

–          Det å opprettholde viljen til å betale skatt har veldig mye med rettferdighet å gjøre. Hvis folk føler at noen slipper billigere enn andre, kan det utfordre vår skattevilje, sier Øverenget.

DNB-saken viser hvor viktig det er å ha etikken med seg i hverdagen. Tap av omdømme er kritiske for en hver bedrift, og det er veldig snart gjort.

–          Denne saken er blitt kjempesvær. Det diskuteres om toppsjefen må gå, om andre i toppledelsen må gå, og om næringsministeren har tillit til banken og bankledelsen. Tusenvis av kunder blir usikre.

–          DNB-saken viser også hvor vanskelig det er å ha kontroll på en sak, trass i landets kanskje beste kommunikasjonsberedskap. Nå ruller den bare av gårde og lever sitt eget liv, sier Einar Øverenget , som gleder til å komme til Haugesund og  lover å  utfordre bedrifts- og mellomledere på HR-Dagen i Scandic Maritim 12. mai.

Her er program og påmelding til HR-Dagen