Runar Skarstein i SR-Bank mener statsbudsjettet har et positivt fortegn for regionen, men finner én særskatt bemerkelsesverdig.

Skrevet .

Særskatten for petroleumsvirksomhet økes fra 51% til 53%, mens selskapsskatten går ned fra 27% til 25%. Skarstein og SR-Bank er ikke helt komfortable med denne skjevheten.

– I en periode hvor Vestlandet trenger ro og kanskje litt drahjelp er dette noe vi kanskje ikke er helt komfortable med. I konjunkturdalen vi nå er inne i, er det kanskje litt rart at oljeselskapene ikke får ta del i denne skatteletten.

Men banksjefen er i all hovedsak fornøyd med statsbudsjettet som finansminister Siv Jensen la frem onsdag formiddag.
– Som i et hvert annet budsjett, er det positivt at det i år igjen leveres et statsbudsjett med overskudd.

Stortingsrepresentant Arve Kambe uttrykker til TV Haugaland at han er fornøyd med hvilken rolle Rogaland har fått i statsbudsjettet.

– Jeg er fornøyd med at regjeringen foreslår en rekke investeringer i Rogaland som kan bidra til å redusere arbeidsledigheten. Dette gjelder vegbygging, mer vedlikehold, forskning, utdanning og maritim næringsier han og sier seg spesielt glad for at E134 over Haukeli nå blir detaljplanlagt til neste år på strekningen Vågslid – Seljestad. Dermed kan vi få en rask byggestart for nye tunneler over Haukeli, sier Kambe til TVH.