Kvartalsregnskapet fra Hydro på Karmøy viser resultatnedgang i et presset marked, men konsernsjef Brandtzæg mener konsernet har styrket sin posisjon internasjonalt.

Skrevet .

Lavere utslipp, færre skader, men økt sykefravær, redusert inntjening og nedgang i antall ansatte fra 820 til 775 er hovedtall fra første kvartal i år sammenlignet med 2012 for bedriften på Karmøy.

Hydro hadde på konsernnivå lavere inntekter i første kvartal, men høyere volum og priser løftet det underliggende resultatet.

Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg opplyser at høyere priser på alumina, aluminium og kraft, større salgsvolum og bedre marginer bidro til resultatet.

– Vi ser fortsatt positiv effekt av de ambisiøse forbedringstiltakene som pågår i selskapet, og som forsterker vår posisjon i aluminiumsindustrien.

Vi vil styrke innsatsen, spesielt på det strategisk viktige forretningsområdet Bauksitt & Alumina, hvor effektiv drift har høyeste prioritet, sier Brandtzæg.

På Karmøy viser tallene fra metallverket at driftsinntektene i 1. kvartal var 728 mnok mot 968 mnok på samme tid i 2012.

Resultatet ble på 14 mnok i 1Q 2013 mot 51 mnok i 1Q 2012.

– Dette skyldes i hovedsak lavere solgt volum av pressbolt til Europa, kombinert med svakere US$ enn tilsvarende periode i fjor, heter det i pressemeldingen fra selskapet.

Kvartalsrapporten fra valseverket viser en produksjon som er ca. 4% under budsjett.

Øvrige hovedtrekk:
− God produktivitet og leveringspresishet til kundene: 93,7% −

– Resultatet var under budsjett (BP 4,2 mill. NOK)

− Første kvartal preget av lave priser og sterk norsk kronekurs mot Euro

Utfordringer:
− Priser og marginer
− Produktivitet og kostnadsreduserende tiltak