Dype tanker rundt oljeindustrien framtid. Her er Janka Rom fra OD, Lundin-sjef Torstein Sannes og partner i Rystad Energi, Harris Utne i diskusjon på Sunnhordlskonferansen.

Karmøybuen Harris Utne i analysebyrået Rystad Energi tror det blir litt verre før det blir bedre for leverandørene til oljeindustrien

Skrevet .

Sammen med bl.a. seniorrrådgiver Janka Rom i Oljedirektoratet og Lundin-sjef Torstein Sannes så han på  utviklingstrekkene i norsk olje og gassnæring de neste årene under den årvisse Sunnhordlandskonferansen på Stord.

Alle var enige om at utsiktene ikke er så ille, som noen vil ha det til. I Oljedirektoratet mener man at optimismen hos oljeselskapene er stor med en rekordstor interesse for letebrønner i Nordsjøen.  Lundin, som har gått mot strømmen og satset norsk på sine utbyggingsprosjekter, ser også optimistisk på fremtiden- og på norsk industris konkurranseevne i olje- og gassnæringen.

– Vi valgte å bygge i Egersund og på Stord. Vi valgte riktig, og dere har levert, sa Sannes.- Jeg har vært i denne bransjen i 44 år, og det er ikke noe galt med rammebetingelsene i Norge om man bare utnytter mulighetene.

Harris Utne, sønn av karmøy-grûnderen Asbjørn Utne, malte et bilde av uværsskyene på himmelen:

-Skiferproduksjonen setter oljeprisen under press

– Oljeselskapene frykter redusert lønnsomhet, og har fullt fokus på reduserte kostnader og nye muligheter.

– Politiske beslutninger om skatteendring, elektrifisering av Utsira-høyden etc. skaper usikkerhet.

Utne viste til at den sterke investeringsveksten hos oljeselskapene de siste årene har skapt en kraftig ekspansjon i leverandørindustrien. Når skruen teites til, vil det merkes.

-Vi tror at i modifikasjons-, vedlikeholds- og nybyggingsmarkedet vil det totalt sett komme en «dip» i 2015, før vi igjen vil se en bedring, sa Utne. Han pekte særlig på Johan Sverdrup som en kraftig motor for industrien i denne fasen.

042

Pause i finværet på Stord. Fra venstre  Geir Jacobsen fra Husnes Storsenter, Maria Tobota i Adecco Haugesund og Ove Helland og Gisle Markhus i Odda Plast.