Leder i LO-Nord Rogaland, Geir Allan Stava, mener både folk flest og næringslivet rammes unødvendig hardt og usosialt med de nye bompengesatsene.

LO i Nord-Rogaland gjør felles sak med Næringsforeningen og tar til motmæle mot det de kaller en "usosial og næringsfiendtlig økning av bompengene."

Skrevet .

HN-direktør Egil Severeide tok et oppgjør med de foreslåtte bompengesatsene i oktober.

https://nforeningen.no/bompenger-for-enhver-pris/

Nå følger leder i LO i Nord-Rogaland, Geir Allan Stava opp med et leserinnlegg i Haugesunds Avis, der de nye  bompengesatsene kritiseres.

Stava refererer blant annet til medlemsundersøkelsen som HN har foretatt, og hvor mer enn halvparten av næringslivslederne på Haugalandet sa nei til takstøkning i Haugalandspakken, og hver femte fryktet forslaget om en tilnærmet dobling av bompengesatsen kunne få økonomisk betydning for bedriften.

LO i Nord-Rogaland mener at det hjelper lite med gode veier hvis de er for dyre til at noen kan bruke dem.

-Veldig mange i vår region er avhengig av bil, ja kanskje til og med to biler, for å få hverdagen til å gå opp. Disse må nå belage seg på vesentlig høyere utgifter til transport.

Pensjonister, uføre og småbarnsfamilier vil lide kraftig ved en så massiv takstøkning.

Pensjonister og uføre har allerede gjennom flere år opplevd en reallønnsnedgang. Det er ingen tvil om at de nye takstene vil forsterke nedgangen for denne gruppen, skriver Stava.

Her kan du lese hele innlegget:

http://www.h-avis.no/debatt/meninger/leserinnlegg/usosial-okning-i-bompengeavgiftene/o/5-62-345688