Haukeli-prosjektet på E134 er lønnsomt, og en "arm" til Bergen vil gi stor økning i transportmengde, viser ny rapport

Skrevet .

AS Haukelivegen har utarbeidet to rapporter som har følgende hovedkonklusjoner:

  • Prosjektet Seljestad-Vågsli er lønnsomt som selvstendig prosjekt (4% internrente)
  • Utviklingspotensialet i dette vegsystemet er svært stort i forhold til øket trafikantnytte

E134 Haukeli knytter seg via tilstøtende veier til de mest folkerike områdene på Vestlandet og Østlandet.

Veien har stort potensiale for utbedring og forkortet reisetid. Vintersikring av veien over Haukeli vil ha stor gevinst, og er

ifølge beregninger samfunnsøkonomisk lønnsom. Utbedret, ferjefri vei Bergen – Jondal/Odda vil gjøre E 134 til  raskeste vei Bergen-Oslo, og øke trafikkgrunnlaget på Haukeli.

Dersom man bygger ut en høystandard fergefri forbindelse mellom Jondalstunnelen og Bergen, vil det kunne føre til en vesentlig økning i

trafikkgrunnlaget. Inntil 40 % av gods og nesten 20 % av persontrafikken over de nordlige fjellovergangene kan velge å kjøre E134 over Haukeli.

E134 over Haukeli har potensial til å bli den korteste og raskeste vegen mellom Bergen og Oslo.

Det finnes flere større innkortingsmuligheter på E134, blant annet en alternativ trasé gjennom Øvre Telemark. Utformingen av Haukeliprosjektet

og grad av vintersikkerhet har også stor positiv innvirkning. Bergen vil medføre en betydelig reduksjon av reisetiden mellom Bergen og Østlandet via E134.

Også en vesentlig andel av trafikk fra Stavanger kan flyttes over fra E39/ E18, men dette fordrer betydelige investeringer på E134 og eventuelt Rv13.

Her kan du lese utdrag fra rapportene: