Statoil har inngått en ny avtale med Tysklands største naturgassprodusent Wintershall om leveranse av til sammen 45 milliarder kubikkmeter gass.

Skrevet .

Tiårsavtalen omfatter leveranse hovedsakelig til det tyske, men også til andre nordvesteuropeiske markeder.

– Vi ser på denne avtalen som en bekreftelse på viktigheten av naturgass i utformingen av det langsiktige tyske energisystemet. Avtalen viser at norsk naturgass fortsatt er konkurransedyktig i den tyske energimiksen.

Rikelig tilgang på naturgass og etablert infrastruktur sørger for langsiktig forsyningssikkerhet, sier Statoils konsernsjef Helge Lund i en kommentar.

Han mener gassavtalen kan bidra til ytterligere reduksjon av tyske CO2-utslipp.

Tyskland forbruker omkring 80 milliarder kubikkmeter naturgass i året og er det nest største gassmarkedet i Europa. Avtalen med Statoil tilsvarer det årlige gassforbruket til mer enn to millioner tyske husstander.

Til Hegnar Onlinesier informasjonsdirektør Jannik Lindbæk Jr. i Statoil at hvis man legger dagens gasspris til grunn er verdien på kontrakten rundt 100 milliarder kroner.

I oktober inngikk Statoil en milliardavtale med Wintershall om kjøp og salg av andeler i flere olje- og gassfelt i Nordsjøen. Avtalen ga Statoil et nettoutbytte på 8,2 milliarder kroner.

Wintershall har mer enn 2.000 ansatte fra 40 nasjoner, og er Tysklands største råolje – og naturgassprodusent. Statoil er Europas nest største gassleverandør