Olje- og energidepartementet gir i år 40 selskaper tilbud om 51 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel.

Skrevet .

Utvinningstillatelsene fordeler seg mellom 35 i Nordsjøen, 13 i Norskehavet og tre i Barentshavet. Det var totalt 47 selskaper som søkte på utvinningstillatelser, og dermed sju som ikke ble tildelt område. 23 selskaper får tilbud om operatørskap, skriver Teknisk Ukeblad.

Den såkalte TFO-runden omfatter modne områder av norsk sokkel, som også har kjent geologi.

Det mye omtalte Johan Sverdrup-funnet er gjort i et såkalt modent område. Funnet har skapt stor optimisme i næringen, og aktivitetsnivået er svært høyt.

Statoil skriver i en pressemelding at de er svært fornøyd med årets TFO-tildeling.

– Vi er veldig fornøyd med årets tildeling. Den gir et godt grunnlag for å videreutvikle norsk sokkel som et kjerneområde for Statoil i tråd med vår spissede letestrategi, sier Gro Gunleiksrud Haatvedt, letedirektør for norsk sokkel i Statoil.

Les hele saken her: http://www.tu.no/olje-gass/2013/01/15/51-nye-lisenser-lyses-ut