Resultatene for tredje kvartal peker i riktig retning for Hydro Aluminium på Karmøy

Skrevet .

Her er utdrag av pressemeldingen som ble sendt ut i dag:

Metallverket

Marked og produksjon:

• God produksjon av primærmetall (elektrolyse)

• Økt etterspørsel etter trådprodukter

• Etterspørsel etter pressbolt produkter har vært høyere i 3. kvartal enn tidligere i 2014

• Høyere aluminiumspriser i norske kroner samt økt pris for pressboltprodukter bidrar positivt til resultatet

• HMS:

• 2 skader med medisinsk behandling i 2014

• Sykefravær pr. september er 4,8 %

Bemanning:

• 416 ansatte

• Økonomi

• Gjennomføring av $300 programmet har bidratt positivt til det økonomiske resultatet

• EBIT (resultat) er 101 mnok etter 3. kvartal (-9 mnok samme tid i 2013)

 

Karmøy Rolling Mill (Valseverket)

Produksjon:

– KRM har hatt god produksjon så langt i år

– Produksjonsvolumet var ca. 2,9% over budsjett og 8,8% høyere enn pr. 3. kvartal 2013

– Svært gode kvalitetstall med leveringspresisjon (OTIF) til kundene på 94,5% og reklamasjonsrate på 0,12%

Marked:

– Markedsmessig tøff konkurranse og lave marginer med økning i metall premium som KRM ikke får dekket i tilstrekkelig grad ute i markedet

– Fakturert tonnasje pr. 3. kvartal ca. 1% under budsjett, men 6% høyere enn pr. 3. kvartal 2013

– Ordrevolumet frem til nå var over budsjett for grossister / plater, mens ordrevolum til sluttforbrukere var lavere enn budsjett

Økonomiske resultat:

– 17,6 mill. NOK (EBIT) – Resultatet var over budsjett (BP 12,4 mill. NOK)

– ROACE på ca. 5%

– God produksjon og produktivitet, men utfordrende kostnadsnivå

– Valutasituasjonen bidrar positivt til det økonomiske resultatet