Etter langvarig svak tmarked for forsyningsskip i Nordsjøen, ser  Eidesvik Offshore nå at det lysner. Samtidig legger Solstad Ofshore fram resultat med omsetningsrekord.

Skrevet .

Markedet bedrer seg nå i starten av 2013, skriver Eidesvik Offshore i sin kvartalsrapport.

På grunn av det store antall nye skip, som blir ferdige i 2013, vil det i kommende periode være behov for at flere fartøyer reiser ut av området for å oppnå balanse i Nordsjø-markedet.

– Subsea-markedet holder seg derimot sterkt med høy aktivitet når det gjeld nye forespørsler. Oljeserviceselskapene legger seg opp ordrereserver med prosjekt, som skal starte i 2014 og senere, heter det i kvartalsrapporten frå Eidesvik.

Samtidig legger Solstad Offshore fram sine tall for fjorået som viser en en omsetning på vel 3,3 milliarder kroner. Det er opp 300 millioner sammenlignet med 2011.

Foreløpig driftsresultat for fjoråret, før skatt og avskrivninger, ble på 1,42 milliarder kroner. Også her en økning på 300 millioner fra 2011.

Styret i Solstad Offshore kommer til å foreslå å utbetale et utbytte på 2,50 kroner per aksje.

Les mer her:

http://www.aftenbladet.no/energi/Det-lysnar-i-oljesmurt-skipsfart-3130436.html