HSH lytter til næringslivets behov og etablerer bachelorutdanning for personer med yrkesfaglig bakgrunn og fagbrev. - Veldig gledelig, sier styremedlem Svein B. Thaule fra Gassco.

Skrevet .

Høgskolen Stord/Haugesund starter opp med flere utdanninger neste høst: ny mastergrad i praktiske og estetiske læreprosesser, ny bachelorutdanning i elektro Y-vei og bachelorutdanning i nautikk Y-vei.

De to siste utdanningene er studieveier for personer med yrkesfaglig bakgrunn og fagbrev.

Elektro Y-vei er et etterlengtet og nytt treårig bachelorprogram på HSH.

Næringslivet i Sunnhordland og på Haugalandet har i lang tid presset på for å få HSH til å sette i gang tilbudet igjen, og da tilrettelagt for personer med yrkesfaglig bakgrunn og fagbrev i elektro.

Utdanningen er planlagt på deltid, slik at studentene kan kombinere jobb og utdanning. Studietiden blir fire og et halvt år, og HSH tilbyr 30 studieplasser.

I dette studiet ligger det inne en styrking i fagene matematikk, fysikk og norsk. Olav Melbo med bakgrunn fra Norsk industri er tilsatt som prosjektleder.

Påtrykk fra næringen
For den treårige bachelorutdanningen nautikk Y-vei, er opptaksgrunnlaget personer med fagbrev som fisker eller matros. Denne utdanningen settes også i gang etter påtrykk og sterkt ønske fra rederi og næring.

Her har HSH lagt opp til 10 studieplasser.

– Med disse Y-vei utdanningene svarer vi på næringslivets behov. Dette er veldig gledelig og godt nytt for regionen, sa styremedlem Svein Birger Thaule.

Den tredje utdanningen som HSH setter i gang, er masterutdanning i praktiske estetiske fag og læreprosesser med ramme på 30 studieplasser.

Studiet er lagt opp som heltids- og deltidsstudium, og støtter godt opp om utdanningsstrategien til høgskolen.