Kraftbransjen har for mange personskader. – Vi kan ikke være bekjent av at så mange ansatte skader seg i arbeidet. Vi trenger en langt sterkere sikkerhetskultur, sier Energi Norge

Skrevet .

Antall skader per million arbeidstimer i kraftbransjen i fjor var 24,2, viser tall fra bransjeorganisasjonen Energi Norge som Teknisk Ukeblad har fått tilgang til. Det er en økning på 7 prosent fra 2011.

28 prosent av skadene karakteriseres som alvorlige. Energi Norge har ikke regnet ut hvor stor økningen av alvorlige skader var, men antallet «har økt markant», ifølge Energi Norges direktør for kompetanse og FoU, Mona Askmann til tu.no

– Vi er svært bekymret for utviklingen, og frykter at den økte aktiviteten i bransjen er årsaken til økningen. For vi vet at økt aktivitet medfører økt risiko, sier Askmann til Teknisk Ukeblad.

Det er flest skader blant entreprenørene, og dette er med på å bidra til den dårlige utviklingen i fjor (se tabell).

Ser til oljebransjen

Askmann understreket at kraftnæringen skal øke aktiviteten betydelig de nærmeste årene, og at trenden må snu.

– Vi kan ikke være bekjent av at så mange ansatte skader seg i arbeidet. Vi trenger en langt sterkere sikkerhetskultur, sier hun.

Oljebransjen fremstår som et forbilde for Askmann.

Les mer her:
http://www.tu.no/energi/2013/04/26/flere-skader-i-kraftbransjen

– Petroleumsnæringen har vært gode på HMS i veldig mange år. De har en helt annen kultur når det gjelder å tenke sikkerhet og konsekvenser. Den må vi lære av, sier hun