Arbeids-og sosialministeren mener vi må bli flinkere til å framsnakke praktiske yrker.

Skrevet .

SSB publiserte tirsdag morgen en rapport som forsøker å finne ut av hva slags utdanning og yrkesgrupper som trengs i Norge de neste 20 årene.

I følge NRK er bakteppet er en oljenæring som ventes å reduseres ytterligere mens andre næringer vokser fram.

Hovedbudskapet fra byrået er at det er de næringene som har ansatt folk med lang utdanning som ventes å vokse sterkest.

Spesielt etterspørselen etter kompetanse i bygg- og anlegg ventes å vokse kraftig i årene som kommer, viser rapporten «Education-specific labour force and demand in Norway in times of transition»

Tjenesteytende næringer, som har høyt utdannet arbeidskraft, ventes å vokse sterkt. Hvis SSB får rett i sine analyser, vil det være stort behov for forskere i konsulentbransjen og organisasjoner i tiårene som kommer.

Det som først og fremst trengs av kompetanse i bygg- og anlegg, er videregående fagutdanning.

Det blir trolig mer behov for:

  • Arbeidstakere med videregående fagutdanning innen bygg- og håndverksfag, som for eksempel snekkere, rørleggere, anleggsgartnere og tømrere
  • Forskere med høy utdanning i tjenesteytende næringer, i eksempelvis konsulentbransjen og interesseorganisasjoner
  • Arbeidstakere med høy utdanning til markedsrettet undervisning i tjenesteytende næringer, eksempelvis kursvirksomhet
  • Sykepleiere og helsefagarbeidere
  • Delvis lærere

– Særlig for sykepleiere og helsefagarbeidere, og delvis lærere er det slik at etterspørselen øker klart. For disse gruppene er det så pass få som tar utdanningen sammenlignet med dem som går av med pensjon, at det blir for få, sier forskningssjef Nils Martin Stølen i SSB.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sier til NRK at dette er yrkesgrupper som vi er avhengig av fremover for at samfunnet skal gå rundt, og mener at vi må fremsnakke praktiske yrker.

Les mer:

https://www.nrk.no/norge/her-er-yrkene-som-trengs-i-fremtiden-1.13227000