Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen håper på byggestart på Hordfast-prosjektet i løpet av 2022.

– Vi skal bygge en bro som tåler det verste vi kan tenke oss av vær og vind, sier prosjektlederen om bro over Bjørnefjorden

Skrevet .

I januar 2015 herjet orkanen «Nina» i Rogaland og Hordaland. Det ble målt vindstyrker på 37,6 meter i sekundet, grensen for orkan er 32,6.

«Nina» bød på ekstrem høy vannstand. Hus ble revet over ende. Den bød likevel bare på 70 prosent av det ekstremværet som kalles hundreårsvær.

Som den planlagte flytebroen på E39 over Bjørnafjorden skal tåle, skriver Aftenposten.

Broen – fem km lang – skal flyte på pongtonger, slik flere offshore-installasjoner gjør det. Flere steder skal broen festes med ankre, såkalte «sugeankre», en «bøtte» av stål, 10–15 meter i diameter, som står opp ned og suges fast på bunnen.

Men vil det holde?

– Vi skal bygge en bro som tåler det verste vi kan tenke oss av vær og vind. I en analysemodell har vi testet hundreårsstorm, men med dobbel vindhastighet. Testen viser at broen skal tåle det, sier prosjektleder for Bjørnafjord-kryssingen i Statens vegvesen, Kjell Håvard Belsvik.

Aftenposten intervjuer ham under Teknologidagene i Trondheim.

– Hva om et cruiseskip braser inn i broen?

– Det er en forholdsvis fleksibel bro, som tåler uttøyninger, noe som er en fordel blant annet ved sammenstøt med skip. Analysetester vi har gjort med et stort skip, viser at det vil gå verst ut over skipet, sier Belsvik.

– Men hvorfor flytebro?

– Hovedsakelig på grunn av pris. Vi har brukt Bjørnafjorden som et laboratorium for utvikling av brokonsept. Vi har vurdert nedsenket rørbro, men kostnadene blir betydelig større. Det blir de også om man i stedet bygger en indre vei med samme standard. Da mister man også tidsgevinster.

– Vil en slik bro virkelig tåle ekstremvær?

– Broen, med ca. 130.000 tonn med stål, tåler mer vind enn trafikantene som bruker den. Men den kan bli stengt for kortere perioder, slik det er normalt for Øresundforbindelsen mellom Sverige og Danmark i dag.

Les mer her

Les også samferdelsesministerens planer