Statoil ser utover landegrensene i jakten på nye markeder for offshore vind. Her er en illustrasjon over Statoils og Statkrafts havvindpark, Sheringham Shoal. Foto: Statoil

Statoil vil bli grønnere, men må ut av landet for å satse videre på offshore vind. I Norge er støtteordningene ikke gode nok.

Skrevet .

– Den norske kystlinjen med mye vind er spennende, men per i dag er det ikke støtteordninger eller et marked som gjør det interessant og lønnsomt å drive med dette i Norge, sier Siri Espedal Kindem, fornybardirektør i Statoil.

Statoil må derfor til Storbritannia for å ta del i en grønn vindmøllerevolusjon til havs. I Norge er det ikke noe støtteregime som gjør havvindmøllene lønnsomme.

Blikket rettes videre mot land som Japan og USA. Lønnsomheten i prosjektene reddes fremdeles av støtteordninger. Det er det ikke i Norge.

– Årsaken er blant annet at de har helt andre kraftutfordringer i Storbritannia enn Norge. I tillegg er bunnforholdene uten for kysten av Norge totalt annerledes sammenliknet med for eksempel Storbritannia, hvor det er store, grunne sandbanker like utenfor kysten. Dette gjør det mulig å plassere vindparker nær kraftsentre for distribusjon til et marked som sårt trenger tilførsel av ny energi, forklarer Espedal Kindem.

Les hele saken her: http://www.aftenbladet.no/energi/Statoil-kan-ikke-bli-gronnere-i-Norge-3313975.html#.UqrA4I2NoXw