Kommunene må vise edruelighet i nye veiprosjekter. Bilistene må betale prisen for tilleggskrav, sier HN-direktøren.

Skrevet .

Det blir verken dobbelinnkreving eller nye bomstasjoner i Haugalandspakken. Men prisen skrus opp til 22 kroner per passering i det nye takstforslaget  som den «nye» styringsgruppe i Haugalandspakken med stort innslag av ferske ordførere fikk seg forelagt planene for framtidens Haugalandspakke på møtet i Haugesund torsdag.

Forslaget fra Staten Vegvesen ble tatt til etterretning og skal nå ut på høringsrunde i kommunene. Her får kommunene også anledning til å komme med forslag til endringer i prioriteringslisten over  prosjekter i de enkelte kommunene.

Deretter skal saken til Fylkestinget før de nye takstene skal behandles i Stortinget og eventuelt innføres ved nyttårsskiftet eller noe senere.

HN-direktør Egil Severeide var til stede på møtet og liker ikke utviklingen.

– Kommunene er veldig opptatt av få mest mulig ut av veiprosjekter i egen kommune. Vi har eksempler på at de kommer med tilleggskrav som fordyrer prosjektene betydelig. Den prisen må bilister og næringsdrivende ta.

Samtidig ser vi at kostnadsoverskridelser på veianlegg er en medvirkende årsak til at lista over prosjekter etter hvert er blitt betydelig slankere i bompengepakken, sier Severeide.

Han erkjenner at bompenger er et nødvendig onde for å få finansiert utbygging av veiprosjekter i vårregion, men maner både vegvesenet og kommunene til edruelighet i sin håndtering av prosjektene.

Per nå mangler vegvesenet 1.8 milliarder for å få finansiert de prosjektene som den tidligere styringsgruppen har gått inn for og som totalt beløper seg til 4.4 milliarder kroner.

De pengene må i hovedsak tas inn via økte bompenger. Forslaget til nye satser ser slik ut:

Lette kjøretøyer:  22 kroner (20 % rabatt m/brikke)

Tunge kjøretøyer: 44 kroner  (Ingen rabatt)