LinkedIn spesialisten Erik Eskedal bekymret seg over at en del norske sjefer har utdaterte holdninger under frokostkurset til HN....

Skrevet .

Under næringsforeningens frokostkurs fremhevet foredragsholder Erik Eskedal fra ITEO hvor viktig det er for bedrifter å ha en bedriftsside på LinkedIn. Mange bedriftsledere frykter Linkedin fordi de er redd for å miste gode medarbeidere. Eskedal mener dette er en utdatert tenkning. Han fremhever at bedriftslederne må på banen, og vise seg frem fra sin beste og ærligste side på LinkedIn. Over 60 % av alle yrkesaktive  er nå på LinkedIn, og da er det i følge Eskedal viktig å tenke på egen side som en rekrutteringskanal, men selvsagt også som en markedsføringskanal av varer og tjenester.

Bedriften må vise hva bedriften står for, og hvorfor dette er en attraktiv arbeidsplass. Bedriftens kunder er også opptatt av at en har god faglig kompetanse innenfor området en tilbyr «Produktene og tjenestene til bedriftene kan være så gode de bare vil. Det er menneskene som jobber i bedriften en må viser frem» sa Eskedal til publikum. Av samme grunn bør også bedriftene være opptatt av ansatte linker sin personlige profil opp mot firmaets side.

Kun 20 % av ansatte i bedriftene er aktivt jobbsøkende. De andre må en treffe ved å ha et sterkt «employer brand» i følge Eskeldal, som også trakk frem at 31 % nevner LinkedIn som den viktigste jobbsøkningskanalen.  Da er det viktig at fremtidens bedrifter er rustet til dette i tiden som ligger foran oss avsluttet Eskedal.

For uten en generell gjennomgang av LinkedIn, gikk Eskedal også gjennom oppsett av en bedriftsside, personlig side, og viste en rekke tips til deltakerne på kurset.

Her er 13 LinkedIn råd til bedrifter

Kursholder Erik Eskedal fra ITEO