Marine Aluminium har blitt eneeier av Uptime International AS etter å ha kjøpt ut ICD Industries AS' andel.

Marine Aluminium har blitt eneeier av Uptime International AS etter å ha kjøpt ut ICD Industries AS' andel.

Skrevet .

Uptime International har hatt en sterk utvikling siden starten i 2011, og har nylig fått kontrakt på sin leveranse nummer 12.
Behovet for gangbroer er økende i takt med strengere krav til sikker personelltransport, både innenfor oljesektoren og andre områder som for eksempel offshore vindenergi.

Oppkjøpet vil gjøre Marine Aluminiums produktportefølje enda mer komplett og sikre at kundene blir tilbudt den beste løsningen for deres behov. Uptime International vil bli tettere integrert mot Marine Aluminium og ha økt tilgang til kapasiteter og kompetanse i konsernet.

– Det blir ingen umiddelbar endring i driften av Uptime International og deres produktspekter, men på sikt vil det gi forbedret tilgang til grunnleggende engineering, logistikk og kapital. Uptime International vil også i fremtiden kunne leie ut sine gangbroer slik som Marine Aluminium, sier Bjørnar Huse, CEO i Uptime International.

– Vi ser frem til å samarbeide tettere med Uptime International og videreføre utviklingen av et ledende produkt i et krevende marked. Dette vil gi våre kunder best mulig støtte i fremtiden, sier Jan Johannesen, CEO i Marine Aluminium.