Ingen grunn til uro, sier Aps stortingsrepresentant Magne Rommetveit. Hordfast-tilhengere fikk hakeslipp av oppslaget om at fylkespartiet vil prioritere E16 foran Hordfast.

Skrevet .

-Dette er ikke forankret i partiet, og oppslaget er misvisende. Vi jobber for at Hordfast skal være klar til bygging i 2018, og det er ingen mening å sette disse to prosjektene opp mot hverandre, sier Rommetveit. Han fikk støtte fra partikollega og Bømlo-ordfører Odd Harald Hovland, som også avkreftet at dette var fylkespartiets syn.

Bakgrunnen var et oppslag i BA, der to representanter fra Ap Hordaland var sitert på at fylkespartiet ville velge sikkerhet og fare for liv (les: E 16) foran storprosjektet Hordfast.

Denne saken fikk oppmerksomhet da Hordfast og ferjefri forbindelse mellom Stavanger og Bergen ble belyst under en konferanse i Bergen torsdag. HN-direktør Egil Severeide var til stede, mest for å se til at det ikke dukker opp uventede ting som kan forkludre prosessen og dels for å bygge nettverk.

– Næringsforeningene i Stavanger, Haugesund, Stord og Bergen har klart gitt uttrykk for at vi vil at Hordfast skal bli en naturlig fortsettelse av Rogfast, der byggingen forhåpentligvis starter i 2016. Det gir stor samfunnsøkonomisk verdi å knytte aksen Bergen-Stavanger sammen med tunneler og broer. Pr. i dag er det kun  bevilget penger til Rogfast, men Vegdirektoratetet har Hordfast og Møre-aksen som de neste prosjektene på sin liste. På konferansen ble det bekreftet at planleggingen er godt i gang, og vi håper Hordfast kommer inn i NTP for neste periode, slik at det blir byggestart i 2018. Går alt etter planen, kan vi da ha ferjefritt samband mellom Stavanger og Bergen i 2025, sier Severeide.

På konferansen fortalte regiondirektør i Vegvesenet, Helge Eidsnes om framdriften i arbeidet med ferjefri E39. Kostnadene vokser veldig, og Rogfast er nå beregnet å skulle koste rundt 15 milliarder kroner. Det planlegges for sammenhengende firefelts veg fra Kristiansand til Bergen, men det er en del usikkerhet rundt trasevalg. Blant annet hva man skal gjøre med Bømlafjordtunnelen, som har 8 prosent stigning, mens EU-kravet er 5 prosent.

Kryssingen av Bjørnefjorden byr på teknologiske utfordringer, og det finnes flere muligheter; rørbru, flytebru eller hengebru. Eidsnes viste til at kompetansen som er utviklet med bygging av store konstruksjoner i Nordsjøen kan overføres til å forankre konstruksjonene som skal frakte biler og passasjerer over Bjørnefjorden.

Ellers ble det lagt fram tall (tidligere presentert i Hninfo: https://nforeningen.no/kan-gi-40-000-nye-arbeidsplasser/) som dokumenterer effekten av et ferjefritt E39, mens adm.dir. Lars Solberg i Apply Leirvik fortalte om viktigheten av en 50 minutters forbindelse til Bergen fordi det gir store muligheter for å hente ny kompetanse.

 

Fire sunnhordlendinger på Hordfast-konferanse i Bergen: Fra venstre: Anne Grete Sandtorv (Stord Næringsråd), stortingspolitiker Magne Rommetveit, Bømlo-ordfører Odd Harald Hovland og fylkesvaraordfører i Rogaland, Terje Halleland.bilde