Skrevet .

Det har vært noen forferdelige vintermåneder. Stengte fjelloverganger, vogntog i grøfta og tragiske ulykker.

Jeg har aldri følt meg så utrygg på norske vinterveier. Hjertet er definitivt ikke alltid «på rette staden», det er ofte i halsen..

En god venn av meg har i alle år kjørt hyppige turer fra Haugesund til Kristiansand i jobbsammenheng. Nå tar han fly eller tog. Han har opplevd så mange farlige situasjoner at han ikke tør mer.

Jeg leste et intervju med en sikkerhetsansvarlig i et oljeselskap, som hevdet at mange norske veier ville blitt stengt hvis sikkerhetskravene i Nordsjøen ble lagt til grunn. Det er for stor sikkerhetsrisiko å passere hverandre i 80 km/timen med en halvmeters klaring.

Det er ikke bare fart, store vogntog med varierende kvalitet på både utstyr og fører og aggressiv kjøring som skremmer. Du kan når som helst møte førere som aldri burde satt seg bak rattet.

Rus er en medvirkende årsak til om lag en av fire dødsulykker i trafikken, trøtthet i minst en av ti.Alkohol, illegale stoffer og visse psykoaktive medikamenter er vesentlige risikofaktorer i trafikken, hevder Trygg Trafikk.

Det vil neppe bli bedre.

Derfor er det avgjørende at det bygges veier som kan redusere disse risikofaktorene. Og da må det først og fremst satses på hovedferdselsårene- i vårt tilfelle E134 og E39.

Jeg er neppe den eneste som har hatt nifse opplevelser når karavaner av vogntog dundrer forbi på regnvåte og mørklagte veier mellom Arsvågen og Aksdal.

Punkt en må være å få skilt trafikken, slik at sjansen for møteulykker reduseres. Midtdelere er løsningen.

Men like viktig er det å dimensjonere hovedferdsdelsårene for framtidens trafikkbilde.

Vi har i fleire fora hevdet at det er galskap av Statens Vegvesen å ikke planlegge for firefeltsveg mellom Haugesund og Bergen, når Rogfast og senere Hordfast er på plass på 2020-tallet.

Det kan godt være at trafikken i dag ikke er stor nok til at det krever fire felts veg. Men bare vent; det vil ikke gå mange årene etter at fastlandsforbindelsen mellom Bergen og Stavanger er etablert, før kravet kommer.

To felt i hver retning med solide midtdelere vil både gjøre trafikken sikrere og framkommeligheten mye bedre i aksen mellom storbyene på Vestlandet- en av landets mest vekstkraftige storregioner..