Driftsleder Ole Bjelland og salgsansvarlig Sølvi Enoksen gleder seg over at bedriften valgte å satse på å samle virksomheten i nytt bygg i 2013.

Driftsleder Ole Bjelland og salgsansvarlig Sølvi Enoksen gleder seg over at bedriften valgte å satse på å samle virksomheten i nytt bygg i 2013.

Skrevet .

«Tidligere var virksomheten delt på flere bygg, og samlokaliseringen har bidratt til at vi leverer et bedre produkt og står bedre rustet til å møte fremtiden» sier driftsleder Ole Bjelland. Han er andre generasjon i familiebedriften som ble grunnlagt i 1981 av hans far Karsten Bjelland.

Omsetningen har de siste to årene løftet seg fra kr 40 mill til 53 mill, og Bjelland ser optimistisk på mulighetene videre for å utvide markedet til bedriften som i dag har i dag 22 ansatte. Ut over rør er også familiebedriften eksponert i eiendom og bygg.

For uten egen virksomhet er bedriftene KB Stålindustri, Nærenergi, Bjelland & Lilleskog, Eiva Safex og Total Industri Service samlet i bygget.

Karsten-Bjelland nybygget