Olav Linga i Haugaland Kraft og Sveio-ordfører Ruth Grethe Ø. Eriksen samarbeider om mer fiberbredbånd til Sveio.

- Et godt bredbånd er i dag like viktig som vann, kloakk og strøm, mener Sveio-ordføreren som inngår ny avtale med Haugaland Kraft.

Skrevet .

Sveio kommune ved ordfører Ruth Grethe Ø. Eriksen signerte i dag 20. oktober 2014 avtale med Haugaland Kraft ved adm. dir. Olav Linga på utbygging av fiberbredbånd i Sveio kommune.

-Jeg er svært glad for at vi nå kan starte utbygging av fiberbredbånd i nye områder i Sveio,  sier Ruth Eriksen.

Store deler av kommunen har et godt utbygd fiberbredbåndsnett, men vi ønsker å styrke de områdene som til nå ikke har hatt et  like godt  bredbåndstilbud.

Denne avtalen vil gjøre dette mulig og utbyggingen vil starte i nærmeste fremtid.

Et godt bredbånd er i dag like viktig som vann, kloakk og strøm og vil bidra positivt til å at folk blir boende og kan stimulere til befolkningsvekst i nye områder, fortsetter Eriksen. De mange hytteeiere i kommunen vil også ønske tilbudet velkommen, heter det i en pressemelding fra Haugaland Kraft.

 

-Vi er glade for å få denne avtalen med Sveio kommune, sier Olav Linga, adm. dir. i Haugaland Kraft. Haugaland Kraft har allerede investert betydelige beløp i fiberbredbånd i Sveio. Med denne avtalen vil vi fortsette dette arbeidet i samarbeid med kommunen.

 

Sveio kommune har fått tildelt inntil kr. 2. 000.000,- fra Hordaland Fylke under forutsetning at kommunen bevilger tilsvarende beløp. Sveio kommune har foreløpig bevilget inntil kl. 1.000.000, slik at det samlet kan gi støtte på inntil kr. 2.000.000,-.  Målet for Haugaland Kraft og Sveio Kommune er få flest mulig kunder tilknyttet for minst mulig kostnader.

 

Jan Håland, bredbåndsansvarlig i Haugaland Kraft ser frem til å fortsette arbeidet med å tilby fiberbredbånd i Sveio. Dersom vi får tilstrekkelig antall kunder i de aktuelle områdene, regner vi med å kunne starte utbygging på kort varsel, sier Håland. Vi leverer Altibox tjenester som i 2014 ble kåret  til å ha de mest fornøyde kundene og den beste kundeservicen fortsetter han.

 

Utbyggingen skal skje trinnvis og etter en milepælsplan som forutsetter kostnadsavklaring før neste utbyggingstrinn eventuelt finner sted. Om det ikke blir inngått tilstrekkelig med kundeavtaler i et område, vil Sveio kommune vurdere å gå videre til neste område.

Haugaland Kraft står ansvarlig for innsalg. Sveio kommune har som mål å få dekket flest mulig bosteder og næringslokaler innenfor de økonomiske rammene de har til rådighet i prosjektet.