Statsråd Jan Tore Sanner hilser på Næringsforeningens direktør Egil Severeide før møtet med næringslivsledere i Haugesundregionen i går.

Mer tillit, mindre detaljstyring. Det er målet både med regjeringens kommunereform og moderniseringspolitikk, sa Jan Tore Sanner til lokale næringslivsledere.

Skrevet .

Kommunal- og moderniseringsministeren avsluttet en travel dag på Haugalandet med en times samtale med et tyvetalls inviterte næringslivsledere og organisasjonsfolk på Park Inn Haugesund Airport Hotel på Karmøy. Næringsforeningen sto bak arrangementet, og adm.dir. Egil Severeide innledet med å fortelle om foreningens arbeid, regionens varierte næringsliv og de utfordringer regionen står overfor.

– Store samferdselsprosjekter vil bringe Stavanger og Bergen mye nærmere oss. For denne regionen er det viktig å bygge opp slagkraft til å klare oss i konkurransen og større kommuner er en måte å gjøre det på, sa Severeide.

Sanner mente næringslivet spiller en viktig rolle i den prosessen vi nå går inn i.

-Vi trenger modige politikere, og at næringslivet ser betydningen av en kommunereform vil være en viktig støtte for dem, sa Sanner.

Statsråden påpekte at grensen på 15.000-20.000 innbyggere per kommune som minstemål på norske kommuner i framtiden ikke er et absolutt mål. Det er mange gode grunner til å fravike dette måltallet, sa Sanner, som opplyste at prosessen med kommunereformen settes i gang på høsten.

– Det blir en spennende prosess, men jeg føler klimaet for å kjøre dette viktige arbeidet fram nå er bedre enn noen gang før. Det er stor politiske enighet om hovedmålet på Stortinget, og rundt om i kommunene merker jeg en økende foreståelse for at det er nødvendig å gjøre noe med kommunestrukturen i Norge, sa statsråden.