Daglig leder i Mera, Reidar Retzius demonstrer IMS teknologien

Mera overvåker hydraulikk systemer via sin IMS teknologi. Resultatet er lengre levetid på kritisk utstyr og store besparelser for kundene.

Skrevet .

Mera er en lokal teknologi bedrift som holder til på Killingøy med 8 ansatte som blant annet har utviklet teknologi for tilstands overvåkning av hydrauliske system; slik som subsea konstruksjons utstyr, drilling, vinsjer og kraner. Hydraulikk er essensielt i de fleste operasjoner som utføres offshore. Svikter disse systemene vil operatøren kunne oppleve kostbar nedetid, store reparasjonskostnader og ikke minst misfornøyde kunder som har en tidsfrist på sine leveranser.

Teknologien Mera har utviklet heter IMS (intelligent monitoring system) og bidrar til at en løpende kan følge med på, og få varsel ved avvik i systemet. Dette sikrer i følge daglig leder Reidar Retzius at operatøren får en helt annen mulighet til å sette inn konkrete tiltak før feilen blir fatal med tilhørende nedetid. Det finnes enkelt sensorer på markedet, men det er kun IMS teknologien, som kombinerer software og hardware i kombinasjon med analyse av sensor data, som konkret forteller hvor feilen ligger i følge Retzius.

Innenfor vedlikehold har det til dags dato vært mest vanlig å benytte seg av planlagt vedlikehold innen for f.eks kraner offshore, der tidspunkt og tilhørende nedetid er satt av til service.  Mera`s teknologi gjør at en heller kan kjøre tilstandsbasert vedlikehold, altså at en først setter inn tiltak når det er påkrevet. IMS er online så det kan både overvåkes der det er montert, f.eks på en båt, på rederi kontoret på land, og i tillegg integrert i kontroll systemer, blant annet Rolls Royce Marine sitt som Mera samarbeider med.

For uten IMS teknologien tilbyr også Mera et mobilt filtreringssystem for hydraulikkolje (eller annen væske) som heter iPack. Dette er ideelt til bruk for å filtrere hydraulikkolje i system som har fått påvist for lav kvalitet. Markedet til dette produktet er også bredt og er knyttet til petro maritim-så vel som landbasert industri.

Videre har Mera også utviklet en patentert teknologi for sirkulasjon og filtrering av vannglykol i trykksatte systemer for stramming og bevegelseskompensasjonen i boresystemer. Denne teknologien selges i dag gjennom National Oilwell Varco, som en integrert del av deres borepakker

Markedet for Killingøybedriften er med andre ord spennende med store muligheter i årene som kommer. «Selskapet har drevet iherdig utvikling i årene som har gått, og betraktes kanskje som litt introverte,  men vi ser frem til besøk av eksisterende- og nye kunder i våre lokaler på Killingøy fremover» avslutter Retzius.