Marine Aluminium AS står foran en storleveranse av to komplette hovedprodukter som har vært bedriftens varemerke i de siste 40 år. Begivenheten ble markert med felleslunsj for alle ansatte.

Skrevet .

Marine Aluminium har utvidet staben med 38 nye medarbeidere i år, og ser på dette som en god anledning til å vise frem våre to av bedriftens hovedprodukter gjennom mange år.

Den ene leveransen er ei 46,5 meters teleskopisk gangbro, som er et av Marine Aluminiums viktigste produkter sett i et økonomisk perspektiv. Gangbroen leveres til Sembawang Equinox shipyard i Singapore.  
Det andre produktet som leveres  er et turnkey-helidekk, og det leveres komplett med alt av operasjonelt utstyr til Kleven Verft AS.