Kun 16 av 1.000 selskaper svarte ja da Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) i fjor skulle arrangere sikkerhetskurs for norske bedrifter.

Skrevet .

Den norske sikkerhetseksperten Paul Smines mener at norske selskaper sender ansatte til risikosoner uten å forberede seg godt nok på mulige gisselsituasjoner, skriver VG.

– Norske selskaper har ikke hatt nok fokus på sikkerhetsplanlegging i forkant, kriseplaner dersom noe skulle skje, og oppfølging i etterkant, sier han.

Smines jobber for det engelske selskapet Optimal Risk, og ble selv tatt som gissel under et fredsbevarende oppdrag på Balkan i 1992.

– Dersom man skulle bli tatt som gissel, vil man være bedre forberedt hvis man har blitt kurset i å håndtere det, sier han.

Seniorrådgiver Arne Røed Simonsen i NSR mener det er viktig at alle selskaper, uansett om virksomheten er liten eller stor, gjør grundige sikkerhetsvurderinger i forkant. Han er forundret over at sikkerhetskurset fikk så liten oppslutning.

– De største aktørene, som Statoil, gjør grundige sikkerhetsvurderinger og gjennomfører kursing i forkant. Små- og mellomstore bedrifter ser muligens ikke behovet eller har ikke ressurser nok, sier han.