Høyere levestandard i verden ventes å øke etterspørselen etter olje og gass betydelig i årene som kommer. Statoil venter en etterspørselsvekst på 40 prosent fra i dag og til 2040.

Skrevet .

Statoils finansdirektør Torgrim Reitan var langt fra pessimistisk da han talte på årets offshore- og oljeservicekonferanse i Holmenkollen onsdag.

– Vi står overfor fundamentale utfordringer over hele bransjen, sier Reitan i følge DN.no Oljetellingstallene fra SSB, som oljeselskapenes egne anslag, er lavere enn de har vært, men Statoil-toppen antydet at dette var misforstått.

– Vi ser høyere investeringer, sier Reitan.

Han utypet at de samlede oljeinvesteringene er på 227 milliarder kroner i inneværende år, opp fra 212 ifjor. Samtidig er anslaget for 2015 på 185 milliarder kroner, 12 milliarder kroner høyere enn jubelåret 2012. Statoil har dessuten en prosjektportefølje som er større enn noensinne på over 100 prosjekter. Bare disse alene utgjør 205 milliarder kroner, før boring og brønnutbygging, og det meste på norsk sokkel, presiserte Reitan.

Han fremhvet også Johan Sverdrup, det største funnet på norsk sokkel de siste 30 årene. Prosjektet er ikke en del av SSB-tallene, og vil kreve 100-120 milliarder kroner i investeringer, ifølge finansdirektøren.

– Nyfødte i dag kan planlegge en karriere på Johan Sverdrup, sier Reitan.

Statoil-toppen var likevel tydelig på at Statoil kjører en sterk kostnads- og effektivitetsfokus. Selskapets rettesnorer fra kapitalmarkedsdagen i februar ligger fast. Det betyr en optimalisering av prosjekter og investeringer på inntil 20 milliarder dollar, effektivitetsgevinster som vil gi en bedring i kontantstrøm på 1,3 milliarder dollar innen 2016, og «konkurransedyktig avkastning» til aksjonærene og kvartalsvise utbytter.

– Avkastning og bunnlinje er viktigst, ikke produksjon, sier finansdirektøren.

Sentralt i dette er at bransjen må samarbeide mer. Samtidig gir andre tider rom for kreativitet og nytenkning, påpekte Reitan.

– Er det én ting jeg har lært er at det for hver av utfordringene, har vi kommet sterkere ut, sier han.

Økning for alle kilder

Bakteppet er også sterkt. Den økende levestandarden i verden ventes øke etterspørselen etter olje og gass betydelig i årene som kommer. Statoil venter en etterspørselsvekst på 40 prosent fra i dag og til 2040.

– Og vi venter etterspørselen å øke for alle energikilder, sier Reitan.

Statoil anser at hydrokarboner vil være hovedkilden også i fremtiden. Finansdirektøren anslår at olje og gass vil dekke 75 prosent av totaletterspørselen i 2040, mot 81 prosent i dag. Samtidig vil ikke fornybare energikilder være tilstrekkelig til å erstatte lavere produksjon, sier Statoil-toppen.

– Vi må faktisk erstatte fire ganger Saudi-Arabias oljeproduksjon og fem ganger Norges gassproduksjon, sier han til Dagens Næringsliv.