kart.preview

Haugalandet omfatter kommunene Haugesund, Bokn, Etne, Karmøy, Sveio, Tysvær, Utsira, Vindafjord og Sauda. I alt omfatter regionen vel 100.000 mennesker. Tar vi med Sunnhordland og Indre Hardanger bor det rundt 150.000 mennesker i Haugesund-regionen.

Fra kystbyen Haugesund med vel 35.000 innbyggere strekker regionen seg fra øya Utsira i vest til Etne og Sauda i øst, og fra Karmøy i sør til Sveio i nord. Regionen kan by på et vidt spekter av naturopplevelser, alt ifra svaberg og lyng-heier, til fjell, fjorder og fossefall.
Haugalandet kan også friste med festivaler og kulturopplevelser, fiske, båt- og badeliv, vikingopplevelser, golf, ekstremsportaktiviteter, byliv og handel og mye mer.

I 3000 år satt det fyrster på Avaldsnes og kontrollerte skipstrafikken langs Nordvegen, sundet mellom Karmøy og Haugesund. Det er disse fyrstene fra den skriftløse tiden som har gitt oss historien gjennom monumentale gravhauger, høye bautasteiner og rike funn så vel på sjøbunnen som i jorden. Det var her Harald Hårfagre etablerte Norges første kongesete etter slaget ved Hafrsfjord i 870. Og skipsleden Nordvegen ga Norge navn.

Mens arkeologene på den ene siden stadig er på jakt etter flere fornminner, går den teknologiske utviklingen i rivende fart noen få steinkast unna. Her legges grunnlaget for fremtiden i samspill med historien og naturen. Det norske oljeeventyret har sterke røtter på Haugalandet, og gassledningen fra Nordsjøen til Kårstø følger som vikingene og andre både før og etter dem, Nordvegen.

Fremdeles skjuler jorden og sundet ved den gamle kongsgården på Avaldsnes, Rogalands tusenårssted, hemmeligheter som kan gi ny kunnskap både om norsk og internasjonal historie.

Hvordan er så dagens haugalendinger?
Om de bare er et hyggelig folkeferd, eller kanskje har mer kongeblod i årene enn de fleste ? Vennligsinnede , åpne og stolte av historien. Dagens haugalendinger er opptatt av så vel historisk kultur som å videreføre dagens kulturuttrykk. Haugesund er for eksempel den eneste kommunen i Norge hvor innbyggerne er like interessert i kultur som i sport, og Rogaland er det fylket som har flest oppfinnere.

DET LIGGER FRIHET I ÅPNE LANDSKAP
Lune skoger og mystiske tjern er hemmeligheter vi gjerne gir bort, men det åpne landskapet er regionens varemerke. Et og annet krokete furutre og stolte bjerker sammen med uendelige steingjerder. Pittoreske sauebeiter. Bare knauser. Åpent hav.
Du bør si fra hvor du går hvis du planlegger å finne hemmelige stier og utforske skog og fjell, men du trenger ikke be om lov. På Haugalandet kan du gå hvor du vil. Det er fri ferdsel i utmark, og fritt fiske i fjorden. Regionen verner om din rett til å oppleve vår fantastiske natur.

http://www.visithaugesund.no/
http://www.hardangerportalen.no
http://www.visitodda.com
http://www.ryfylke.com
http://www.visitsunnhordland.no