IT-grûnder Jakob Hatteland er havnet i kraftig munnhuggeri med klimamyndighetene om forholdet mellom Raunes Fiskefarm og AF Decom Offshore i Vats. Påstander om partiskhet og aktiv dødshjelp blir kontant avvist.

Skrevet .

Teknisk Ukeblad har hatt flere reportasjer om striden mellom industri- og fiskeinteressene i Vats-fjorden, og i et innlegg 26. mars fyrer Hatteland, som er deleier i Raunes Fiskefarm, løs mot Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

– En av tilfeldighetene i livet gjorde til at jeg ble deleier i Raunes Fiskefarm AS (RFF). Jeg har ikke hatt verv i selskapet men jeg har fulgt begivenhetene fra sidelinjen.

Jeg er generelt positiv til industri og annen virksomhet, men jeg har i denne saken sett hvordan et stort selskap med myndighetenes velsignelse kan knuse et mindre selskap, spesielt har Klif med sin partiskhet og inkompetanse vært med å yte aktiv

aktiv dødshjelp.

Det har medført enorme personlige belastninger på farmens ansatte og mindre eiere, skriver Hatteland i innlegget i Teknisk Ukeblad.

Han skriver også at » i konflikten mellom RFF og AF så har Klif tatt parti med den ene part. Klif har sagt rett ut at de mener RFFs informasjon om AF ikke kan vektlegges da de har økonomisk interesse i saken.

Det Klif ser helt bort fra er at den andre parten har en mye større økonomisk interesse enn RFF. Det er ifølge pressen investert mellom 600-700 mill. på basen og AF har gitt solide bidrag til AF-konsernet.

RFF har aldri uttalt at en bare skal høre på dem. RFF har bare bedt om at Klif på en upartisk måte selv kontrollerer det de har fremlagt», skriver Hatteland.

Les hele innlegget her:
http://www.tu.no/meninger/leserinnlegg/2013/03/26/ville-du-likt-at-klif-tvang-deg-til-a-inhalere-denne-cocktailen

– Jakob Hatteland snur Klifs rolle i Vats på hodet. Dette er påstander uten rot i virkeligheten. Klif står ikke på enkeltbedrifters side, men på miljøets side i alle de sakene som vi har ansvaret for å følge opp, skriver avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Klif i et tilsvar i

torsdagens utgave av Teknisk Ukeblad.

– Jakob Hatteland fremsetter flere feilaktige påstander som støtte for sin negative fortelling om Klif. Det er blant annet ikke riktig at Klif har godtatt støvspredning fra basen.

Vi har ved flere anledninger kritisert at det ble spredd støv med forhøyet metallinnhold til omgivelsene under utvidelsen ved AF Decom i Vats i 2008. Klif overtok for øvrig som forurensningsmyndighet for AF i 2011.

Klif kan ikke forholde seg til påstander om utslipp som mangler dokumentasjon. Vi er avhengig av fakta når lovverket skal håndheves.

Det er derfor ikke riktig at «AF får lov til å gjøre alt de ber om». Bedriften har slett ikke fått Klifs tillatelse til å » fortsatt få spre store mengder giftige stoffer i luften som innbyggerne er nødt til å puste inn», skriver Nåmdal.

Les innlegget her:
http://www.tu.no/meninger/leserinnlegg/2013/04/25/klif-forholder-seg-til-fakta-ikke-pastander