Den dyktige leder er følelsesmessig stabil, og bare i noen grad opptatt av mål og resultater, hevder lederforsker

Skrevet .

Førsteamanuensis Øyvind Martinsen ved Handelshøgskolen BI har gjennomgått mer enn 100 års forskning på ledere, ledelse og lederskap i jakten på forskningsbasert kunnskap om hvilke ledertrekk og hvilken lederatferd som faktisk gir seg utslag i resultater på bunnlinjen, skriver forskning.no.

Øyvind Martinsen er i sin forskning opptatt av å finne frem til hvilke personlighetstrekk som bidrar til best mulig resultatoppnåelse, og hvilken lederatferd som bidrar til å nå organisasjonens mål.

BI-forskeren har på bakgrunn av forskning på personlighetstrekk og lederatferd utarbeidet en oversikt over 11 kjennetegn ved dyktige ledere:

1) Den dyktige leder er følelsesmessig stabil.

2) Hun er utadvendt.

3) Hun er åpen for nye erfaringer.

4) Hun er omgjengelig.

5) Den dyktige leder er i noen grad planmessig.

6) Hun er akkurat passe selvsikker. For mye selvsikkerhet gjør det vanskelig å skape gode relasjoner til medarbeidere. For lite selvsikkerhet er ikke tillitvekkende.

7) Hun er intelligent. Hun lærer fort, er god til å resonnere og har velutviklet evne til å løse problemer.

8) Hun utvikler en visjon,og bruker dette aktivt som styringsmiddel.

9) Hun utvikler gode relasjoner til medarbeiderne i forhold til deres respektive roller.

10) Hun utvikler både seg selv og sine medarbeidere.

11) Den dyktige leder er i noen grad opptatt av mål og resultater.

Det er verdt å merke seg at mål- og resultatorientering havner nederst på listen, og da bare i noen grad. Det er stikk i strid med utbredte oppfatninger om hva som kjennetegner dyktige ledere, hevder Martinsen.

 

Les også:

Ni ideelle ledertyper

http://www.dinside.no/8165/ni-id-elle-ledertyper