Vegvesenet er i gang med 35 byggeprosjekter i Rogaland. Her kan du se hvor de er i vår region.

Skrevet .

– Aktiviteten i Rogaland er veldig stor, og kommer bare til å øke, sier avdelingsdirektør Astrid Eide i Vegvesenet i en pressemelding.

Hovedtyngden av de 35 prosjektene er på Jæren og Nord-Jæren. Her skal 12 byggeprosjekter starte i løpet av året. .

I tillegg kommer 50 prosjekter som er under planlegging. De største enkeltprosjektene er Ryfast og Eiganestunnelen.

Haugalandet

Fv. 46 Sandeid-Ilsneset, fornying. Oppstart 2016.
Fv. 47 Kvala-Fagerheim, ny vei. Oppstart høst 2015, ferdig høst 2017
Fv. 511 Bygnes-Søylebotn. Gang- og sykkelvei. Oppstart 2016.
Fv. 515 Skjoldastraumen vippebru. Oppstart 2016
Fv. 515 Skjoldastraumen-Lindanger. Fornying. Oppstart 2016.
Fv. 831 Spannavegen MPG. Oppstart 2016
Fv. 851 Sundsvegen. Gang- og sykkelvei. Oppstart 2016.
Fv. 890 Føresvik-Bokn, gang- og sykkelvei. Oppstart 2016.
Diverse veglys på ris- og fylkesveg. Arbeidet pågår i hele 2016
Diverse kollektivprosjekter på Haugalandet. Arbeidet pågår.
E39 Eikeskog. Nytt toplanskryss. Oppstart 2016
E39/E134 Aksdal. Ny rundkjøring. Oppstart 2016
E134 Førrestjørn. Nytt kryss. Arbeid pågår, ferdig vår 2016.
E134 Ølen. Fortau/sikker kryssing av riksvei