Av et felts levetid utgjør byggekostnader omkring 30 prosent, mens 70 prosent av kostnadene er knyttet til driftsfasen.

Selv om Statoil lar Korea bygge plattformene havner en stor del av leveransene hos norske bedrifter. I kvalitet er norske bedrifter fortsatt et hestehode foran.

Skrevet .

– Valemon er ett av våre mest globale prosjekter. Vi bygger selve topsiden i Korea. Hovedkvarteret ligger i Nederland. 81 av de 121 utstyrspakkene om bord, kommer fra Norge.

Det vil si at det er et betydelig norsk innhold, også i en plattform vi bygger i Korea, forklarte prosjektleder Anders Opedal på en stor konferanse i Bergen.

Opedal la også til at i et felts levetid utgjør byggekostnader omkring 30 prosent, mens 70 prosent av kostnadene er knyttet til driftsfasen.

Kostnadsreduksjon og globalisering av norske offshoreprosjekter var et sentralt tema på årets Offshore drift og vedlikeholds-konferanse i Bergen (ODV).

På konferansen var Statoil flere ganger på talerstolen og forklarte hvorfor nybygg til norske oljeprosjekter i større grad har forsvunnet til utlandet.

Les mer her:

http://www.tu.no/industri/2013/10/17/slik-vil-statoil-fa-flere-norske-ny…