Olje tilsvarende 17 Sverdrup-utbygginger ligger og venter i modne felt i Nordsjøen.

Skrevet .

– Det er fortsatt store mengder olje igjen i modne felt, og vi vil bidra til å hente ut denne oljen i mange år fremover.

Den gjennomsnittlige utvinningsgraden på norsk sokkel har ligget på rundt 46 prosent. Vi har et ambisiøst mål om å komme opp mot 70 prosent, sa professor Merete Vadla Madland, som leder det nasjonale IOR-senteret, på IOR-konferansen ved Universitet i Stavanger.

I to dager skal 300 eksperter innen økt oljeutvinning diskutere nye metoder for å hente ut mest mulig olje fra reservoarene på norsk sokkel.

Lykkes denne gjengen med sitt arbeid, vil gevinsten være enorm.

Oljedirektoratets oversikt viser at det i de 25 største feltene vil ligge igjen rundt 30 milliarder fat olje når disse stenges ned. I henhold til dagens planer. Det tilsvarer reservene i rundt 17 Johan Sverdrup-funn.

Mer her:

http://sysla.no/2016/04/27/oljeenergi/17-johan-sverdrup-er-ligger-og-venter_96841/