Nautikk er også i år det studiet ved HSH som er vanskeligst å komme inn på. - Samlet sett sender vi ut hele 1204 tilbud om studieplass ved HSH nå i sommer, sier studiesjef Gro Nesheim.

Skrevet .

  Denne uken er det full fart på HSH. Tilbud og informasjon om opptak til høstens studier sendes ut til søkerne. Gjennom Samordna opptak er opptakstallene omtrent som i fjor. Da fikk 884 studenter tilbud, mens i år får 878 får tilbud om studieplass på HSH gjennom Samordna opptak. – Vi har stabile opptakstall sammenlignet med fjoråret og Samordna opptak, sier studiesjef Gro Nesheim i HSH.

Seks studier har i år poenggrense på HSH. Det er Nautikk, Økonomi og administrasjon, Sjukepleierutdanningene, Idrett og Kunst og håndverk. – Her har poengrensene noen steder gått opp og vi har ventelister. – På de andre studiene våre har vi gitt tilbud til alle som er kvalifiserte, sier Nesheim. Hun viser til at HSH har flere studier som ikke ligger inne på Samordna opptak sin oversikt. Dette er studier hvor man søker seg direkte til HSH. Her finner vi masterutdanninger, praktisk pedagogisk utdanning, utdanninger for y-veien og lokalt opptak for ingeniør. – Det er viktig å se disse tallene i sammenheng. På våre lokale opptak har vi fine opptakstall.

Samlet sett sender vi faktisk ut hele 1204 tilbud om studieplass ved HSH nå i sommer. Så mange tilbud er ny rekord for oss. Det er kjekt, sier Nesheim. – Det er veldig gledelig å se at interessen rundt vår nye ingeniørutdanning i elektro er god, og at masterutdanningene på lærerutdanningen rekrutterer bra, sier studiesjef Gro Nesheim.

Hun understreker at det fortsatt er mulig å studere ved HSH til høsten. – Vi har ledige studieplasser innen grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, faglærerutdanning i musikk og noen årsstudier. – Vi skulle hatt flere søkere her ikke minst når vi vet at det kommer til å bli stor mangel på lærere i årene som kommer  fortsetter Nesheim. – De siste årene har vi imidlertid sett at en del velger å søke seg inn via ledige studieplasser, det som tidligere ble kalt Restetorget. Det er bra og viktig, og det gjør at vi fyller opp flere av studieplassene våre.

Nesheim minner og om at en kan søke på enkeltemner og flere etter- og videreutdanninger ved HSH. Som tidligere år kommer de nye HSH-studentene i hovedsak fra egen region i og rundt Sunnhordland og Haugalandet.