NæringsVett

Møteplass for kompetanseheving og nettverksbygging med tidsramme på 1,5 time inklusive enkel servering.

Arrangeres fortrinnsvis på kantinen i 24/-bygget, Spannavegen 152, og inneholder foruten et hovedemne, også en innledning om foreningens fokus.

Påmelding skjer via aktivitetskalender på denne nettsiden.

Har du tips til emner/temaer til NæringsVett? Send gjerne innspill til prosjektleder Hilde Øygarden på e-post: hilde@nforeningen.no