Strategien med å flytte gods fra land til sjø begynner å virke, mener havnedirektør Tore Gautesen.  

Skrevet .

Havnestatistikken for 2014 viser at antall containere som har anløpt Karmsund interkommunale havnevesen har økt med 61,5 prosent

Havnedirektør Tore Gautesen mener dette viser at strategien for å flytte godstransport fra land til sjø virker.

– Vi har flere rederier som er flinke til å tilby tjenester som gjør det attraktivt å frakte godset på sjøen. Nå tilbys også containere på 45 fot, som tilsvarer den mengden en lastebil tar. Da blir det en reell konkurranse, sier Gautesen.

Havnedirektøren skryter spesielt av det lokale North Sea Container Line (NCL), men også av Sea Cargo og NorLines som trafikkerer havnene våre.

– Det er gjort et godt stykke salgsarbeid fra oss som rederi, sier administrerende direktør Arne Jakobsen i NCL til maritime.no.

Gautesen mener rederiene har svart på ambisjonen som myndighetene har kommet med.

-Økningen vi har viser en dugnad og et krafttak som hele bransjen har tatt, sier han.