Marit Warncke (Bergen), Harald Minge (Stavanger), Anne Grete Sandtorv (Stord) og Egil Severeide står last og brast i kampen for fergefri E39.

- Nå må vi ikke rote det til, sier næringsforeningene på Vestlandet om utspill om å vingeklippe E39.

Skrevet .

Politiske utspill den siste uken fra nyvalgte kommune- og fylkespolitikere på Stord og i Hordaland gir inntrykk av at det ønskes både lavere fart, smalere vei og omkamper om hovedtrasé for fergefri E39.

Næringsforeningene i Stavanger, Haugesund, Stord og Bergen ser nå et sterkt behov for å understreke betydningen av å få bygget ferjefri E39 mellom Stavanger og Bergen.

–  Hovedmålet med fergefri E39 mellom Stavanger og Bergen er å få avstanden mellom de to store byene på Vestlandet redusert til 2 timer og 15 minutt. Dette vil gi større bo- og arbeidsregioner på hele Vestlandet, heter det i en fellesuttalelse fra Næringsforeningene i Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger.

Det er bred enighet om at fergefri E39 er det viktigste overordnede samferdselprosjektet for næringslivet, og det er bred enighet om at det er god samfunnsnytte å bygge fergefri kyststamvei.

Å få et framtidsrettet transportsystem blir fra næringslivet pekt på som den aller største utfordringen framover.

Hordaland og Rogaland er de to største eksportfylkene i landet, slik at et framtidsrettet transportsystem for disse fylkene vil være av svært stor betyding for hele Norge.

Det er også viktig å peke på nytten av, og behovet for å sette i gang store investeringer innen samferdsel i en tid hvor det er nedgang i investeringer på norsk sokkel. Oljerelaterte næringer på hele Vestlandet er under stort press med hensyn til kostnader, sysselsetting og investeringer. Økte investeringer og tempo i utbygging av ferjefri E39 mellom Stavanger og Bergen vil ha en utelukkende  positiv effekt for næringslivet i denne situasjonen.

Kommune- og fylkestingspolitikere langs hele traseen mellom Stavanger og Bergen må nå ta ansvar og se til at tempoet for fergefri E39 blir opprettholdt. Og en hver tvil om at fergefri E39 er viktig for Vestlandet må tilbakevises.

En overordnet målsetning for næringslivet på  Vestlandet er å starte arbeidet med Rogfast i 2016.  Hordfast skal inn i NTP 2018 – 2023 med oppstart i 2018, slik både Samferdselsminister og Statsminister har lovet, heter det i uttalelsen som er sendt kommune- og fylkespolitikere i Rogaland og Hordaland

Uttalelsen er undertegnet lederne av de fire foreningene:

Marit Warnche, Bergen Næringsråd 

Anne Grete Sandtorv, Stord Næringsråd

Egil Severeide, Haugesundregionens Næringsråd

Harald Minge, Stavangerregionens Næringsforening

 

En hver tvil om at fergefri E39 er viktig for Vestlandet må tilbakevises, mener Vestlandsalliansen. Her fra et framtidig Rogfast over Bokn.

rogfastbilde