Vegvesenet har utlyst prekvalifisering for første entreprise til Rogfast; Kvitsøytunnelen og midtre del av Boknafjordtunellen.

Skrevet .

Statens vegvesen vil ha prekvalifisert minimum tre og maksimum seks entreprenører eller arbeidsfellesskap. Hele oppdraget omfatter 8 kilometer av Boknafjordtunnelen og den 4 kilometer lange Kvitsøytunnelen. Under havbunnen vil de møtes i et planskilt kryss. Hovedtunnelen vil to løp, mens armen til Kvitsøy får ett, skriver Våre veger.

Ifølge Vegvesenets beregninger vil entreprenørarbeidet komme på mellom 2,6 og 3 milliarder kroner. Kontrakten omfatter til sammen 20 km tunnelløp. Den omfatter også 2 kilometer veg i dagen på Kvitsøy og 5 mindre bruer.

Anleggsstart vil være 1. september neste år. Sju år senere skal anlegget tas i bruk. Rogfast vil da få verdens lengste vegtunnel. Tunnelen er planlagt frå Harestad i Randaberg kommune til Arsvågen i Bokn kommune og blir rundt 26,7 kilometer lang.

Rogfast er ikke godkjent på Stortinget enda, men Statens vegvesen har lyst ut prekvalifiseringen for å spare tid når Rogfast forhåpentlig vil bli vedtatt.