Nabolaget er i endring. Hvordan lever vi med naboene og hvordan påvirkes vi av hverandre?

Skrevet .

 

Onsdag 2. desember arrangeres et seminar ved HSH der noen sentrale funn fra prosjektet «Neighbourhoods at risk: Residental mobility and tipping» blir presentert. Prosjektet er gjort i samarbeid med høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og hører inn under Norges forskningsråds program Velferd, arbeid og migrasjon (VAM).

– Utgangspunktet for seminaret er våre nære omgivelser, nabolaget vi bor i. Hvordan vi lever i og opplever nabolaget er avhengig av fysiske trekk ved omgivelsene, lokaliseringen og hvem vi har som naboer, sier økonomiprofessor ved HSH, Liv Osland (bildet).

Når vi bestemmer oss for å flytte eller for å bli boende, velger vi samtidig nabolag. Nabolagenes karakter og befolkningssammensetning bestemmes videre i et gjensidig samspill av flyttebeslutningene for et stort antall husholdninger. Kort sagt, vi påvirkes av våre omgivelser og vi velger omgivelser ut fra hvordan de påvirker oss.

Noen eksempler:

Påvirker våre naboers inntekt vår egne inntekter? Er det slik at mange med lav inntekt i et område påvirker inntektene til andre i området? Fra internasjonal forskning ser man at andel innvandrere i et nabolag påvirker både utflytting og boligprisene.

– Vi spør om slike sammenhenger blir sterkere når man passerer en grenseverdi og hvordan kan vi i så tilfelle identifisere en slik grense? Noen av funnene tyder på at forskjellene mellom Oslo og Haugalandet er mye mindre enn forventet, sier forsker Viggo Nordvik (HiOA) som har ledet prosjektet.

Seminaret fokuserer også på hvordan lignende forhold påvirker boligprisene. Hvordan kan lokale myndigheter måler levekår i nabolagene? Her er det Stavanger kommune som deler sine erfaringer. Den har vært en foregangskommune for gjennomføring av slike levekårsanalyser.

Seminaret er gratis. Se program her:

HSH Flyer Seminar Nabolag 2015 A5

liv_osland