ASKI AS har tegnet kontrakt med NAV om leveranse av AMO-kurs Rogaland. Fra venstre, leder for Tiltaksenheten i NAV Rogaland, Hanne Buvik og leder av Aski AS, Ragnhild Bjerkvik.

ASKI har tegnet kontrakt med NAV om leveranse av AMO-kurs i Rogaland.

Skrevet .

Aski AS har signert kontrakt med NAV om levering av AMO-kurs i Rogaland. Kontrakten gjelder kurs i salg, service og sikkerhet.Kontrakten er vunnet sammen med ASKIs samarbeidende bedrifter Allservice og Haugaland Industri. Denne alliansen har nylig også vunnet et annet kurs i Rogaland – «Yrkesrettet norsk opplæring med praksis», som startes opp på Bygnes og i Stavanger den 21. november.

Kontrakten som nå ble signert, har en varighet på 4 år med NAV Rogaland.  Aski-leder Ragnhild Bjerkvik er usikker på omfanget av kontrakten på nåværende tidspunkt, men anser dette for å være et kurs som passer godt sammen med bedriftens øvrige virksomhet. -Vi gleder oss til å motta første bestilling fra NAV, og ikke minst også våre første deltakere, sier en glad Bjerkvik i en kommentar. Kurset skal leveres både i Stavanger (for deltakere i sør-Rogaland)  og på Karmøy (for deltakere fra nord-Rogaland). Kursene som nå er signert, innbefatter 8 uker teori, og 8 uker der deltakerne skal i være praksis. I praksisperioden får deltakerne og arbeidsgiverne på praksisplassene oppfølging fra ASKIs veiledere.

 

         Om ASKI AS:
  • ASKI AS er en Arbeid og Ikluderingsbedrift som ble etablert i 1973 under navnet AS Karmøy Industri.
  • Bedriften, som opprinnelig var en mekanisk bedrift, har i dag en tjenesteytende profil.
  • Hovedkunde er NAV, som henviser arbeidssøkere til ulike attføringstiltak på Aski.
  • Formålet til ASKI er å få avklart den enkelte deltaker sine forutsetninger for framtidig arbeid, gi nødvendig arbeidspraksis og kvalifisering, og bistå med formidling til det ordinære arbeidslivet. Aktivitetene i tiltakene skjer i reelle bedriftsmiljø.
  • Virksomhetsområdene våre er bl.a. produksjon og salg av kjøkken/bad/garderobe, kopi- og profileringsartikler, butikk, budtjeneste, barnehagedrift, kantinedrift, kontortjenester og dataopplæring.
  • ASKI har ca 240 tiltaksplasser og ca 70 personer er fast ansatt på bedriften.
  • ASKI er i hovedsak eid av Karmøy Kommune, Haugesund kommune og Rogaland Fylkeskommune (81 %), men en rekke lokale bedrifter har også eierposter.
  • Rundt 330 personer starter hvert år sin yrkesrettede attføring på bedriften. ASKIs mål er at alle som slutter etter endt tiltaksperiode i «Oppfølging til arbeid» skal være i en ordinær jobb når de slutter. Kravet fra NAV er at minst 65 % skal inneha ordinært arbeid med lønn når de avsluttes.